Text

TEXT

NL


Het werk van Ann-Sophie Deproost balanceert tussen herkenbaarheid en vervreemding. Ze toont geen weergave van de tastbare werkelijkheid maar een eigenzinnige interpretatie van de werkelijkheid, waarin flarden van gedachten, fragmenten uit de realiteit ontmoeten.


Voor Deproost is tijd een sleutelwoord. Haar beelden tonen een verstilling, een temporele gelaagdheid. Ook in de omgang met het medium is het spel met tijd steevast aanwezig.

Het snelle fotografische proces wordt vertraagd met behulp van lange sluitertijd, image-trouvés, bewerkingen in de donkere kamer, tekenen op beelden en digitale reproducties, die nieuwe betekenislagen in het werk toevoegen.


Hierdoor toont het artistieke proces meer gelijkenissen met tekenkunst dan met fotografie.

De materialiteit van Deproosts beelden, die voor elk werk opnieuw wordt bepaald, zorgt ervoor dat ieder beeld een uniek object wordt, als een tekening.
EN


The artistic practice of Ann-Sophie Deproost balances between familiarity and alienation. Her work doesn’t represent a tangible reality, but reveal a more imaginary and poetic interpretation of this reality in which slices of the everyday life are confronted with fragments of thoughts.


Time is key for Deproost. Her images show slowness; a temporal layering. This unraveling of time is also present in the way the artist manipulates the medium. The momentary, photographic process is retarded through various techniques that add new meanings to the work: using a long exposure, found footage, editing images in the dark room, drawing on pictures and digital reproductions, etc.


Subsequently, the artistic process of Deproost is more similar to drawing then to photography. As the materiality of her pictures are redefined for every new work - choosing different papers, sizes and framings -  they become a unicum, like original drawings.Het is tijd


die me meest fascineert, zorgen baart,

doet piekeren, verkwisten,mijn hoofd

onophoudelijk in paradoxen doet vervallen.


Het is ongrijpbaar, praktisch onvatbaar,

blijft maar doorgaan. Kent geen stilstand.

Ze is voorbij terwijl ze nu is

en nog moet komen.


Ik wil ze vatten, zichtbaar maken. Vangen,

in de ruimte plaatsen, adempauze inlassen,

terugdraaien, stillen.-Fragment uit notitieboek, 2015

© Ann-Sophie Deproost