Expo_Project Original 01
Expo_Project Original 02

Origineel


Origineel is een project bestaande uit 230 kopieën, waarbij elke kopie een reproductie is van de voorgaande kopie. Alle exemplaren zijn gekopieerd met een standaard zwart-wit kopieerapparaat uit een low-budget printshop. Dit werk staat stil bij de status en functie van een origineel beeld in tijden waar technische reproduceerbaarheid vele vormen aanneemt.


Het werk toont een proces waarbij een beeld geleidelijk aan ruis wordt, tot ook het zwart uit het beeld verdwenen is en enkel een wit vlak overblijft.

'Origineel' bevraagt de relatie tussen het beeld en het witte blad: Hoe ver rijkt de reproduceerbaarheid van een beeld? Zijn de verschillende exemplaren nog steeds een versie van het oorspronkelijke beeld of worden ze een beeld op zich?


Dit werk werd gemaakt voor de tentoonstelling 'Stroom/lijn'. Deze tentoonstelling ging door in een oude Broedersschool in Diksmuide. Het werk staat stil bij de omgeving van deze tentoonstelling. Het beeld dat doorheen de kopieën vervaagt, staat in directe relatie tot het gebouw. Net zoals het gebouw doorheen de jaren verandert, verandert ook het werk tijdens de duur van de tentoonstelling.De kopieën waren vrij mee te nemen door de bezoekers.

De bezoeker werd uitgenodigd om telkens het bovenste exemplaar van de stapel nemen. Zo werd de bezoeker naast toeschouwer ook eigenaar en performer van het werk.


Formaat: A3

Oplage van 230 originelen,  voorzien van stempel 'origineel ' en een volgnummer.

2018

Original


Original' is a work consisting of 230 copies, in which each copy is a reproduction of the previous copy. This work reflects on the status and function of an original image in a time where technical reproducibility takes many forms. It shows a process in which an image gradually becomes noise, until all black disappears from the image and all there is left behind is a white surface.


‘Original’ questions the relationship between the image and the white page.


This work  was made for the exhibition 'Stroom/lijn'. The exhibition took place in an old school in Diksmuide. 'Original'  reflects on the context of the exhibition. The image that gradually fades, has a direct link to the building. As the school chages through its history, the work changes during the exhibition.


The visitor was invited to take the top copie of the stack.  This action transforms the visitor from spectator to owner and performer of the work.Format: A3,

Edition of 230 originals, all stamped with 'origineel' and a number.

2018