NL


De tekenkunst van Ann-Sophie Deproost begint waar haar fotografie eindigt. Haar zoektocht naar de grenzen tussen media vertaalt zich in een steeds hernieuwd experiment van chemische, mechanische, digitale en manuele bewerkingen. Deze bewerkingen variëren van fotografische technieken tot tekenen met uiteenlopende materialen. Ook de scanner heeft een centrale plek in het atelier, als een tweede camera die visuele lagen toevoegt aan het werk. Tot slot bepaalt de keuze van het papier – haar structuur, matheid en kleur –mee hoe het beeld een tactiele vorm krijgt. In tegenstelling tot de traditionele omgang met fotografie is elk beeld van Deproost dan ook uniek en wordt de beleving beïnvloed door de fysieke aanwezigheid in de tentoonstelling.

 

In de weloverwogen composities verschuift de aandacht van de kijker continu van de randen van het beeld naar haar centrum en van voorgrond naar diepte; om tussen al deze uitersten steeds nieuwe lagen te ontdekken. Hoe zo’n beeld ontstaat en evolueert, behoort tot een van de belangrijkste drijfveren van Deproost. Het trage proces, waarin toeval zich gaandeweg opstapelt, heeft tot gevolg dat het kunstwerk steeds meer afstand neemt van zijn herkomst in de werkelijkheid en verandert in een mentaal beeld. Deproosts beelden balanceren zo tussen herkenbaarheid en vervreemding, waarbij fragmenten uit de realiteit worden bewerkt met flarden van gedachten. Landschappelijke en stedelijke motieven dienen als vertrekpunt om thema’s aan te snijden zoals tijd, gelaagdheid, proces, en herinnering. Elk beeld toont verstilde tijd.


2021 - Griet Bonne, Kunstwetenschapper
ENG


The drawing of Ann-Sophie Deproost starts where her photography ends. Her work doesn’t represent a tangible reality, but reveals a more imaginary and poetic interpretation of this reality in which everyday life is confronted with fragments of thoughts.


Through a slow process in which coincidence gradually accumulates, the work starts to distance itself from its origin in reality and changes into a mental image. Landscape and urban motifs serve as a starting point for broaching themes such as time, stratification, process, and memory.


Time is key for Deproost. Her images show slowness; a temporal layering. This unraveling of time shows itself in the way the artist manipulates the photographic

medium. The momentary photographic process is manipulated through various techniques - such as long exposure, found footage, darkroom manipulations or drawing - that add new meanings to the work. Deproost’s search for the boundaries between photography and drawing results in an ever renewed experiment with chemical, mechanical, digital and manual processing.


Deproost is not only experimental in the use of different photographic processes and techniques, but also in her approach to drawing. Besides traditional pencils and inks she uses erasers, cutters, pigments and printers to draw. One of the most central devices in her studio, however, is her scanner which she uses as a second camera that adds new, often accidental layers to the work. Finally, the choice of paper – its structure, mattness and color – determines how the image acquires its final tactile shape.

In contrast to the traditional approach to photography, each image by Deproost is therefore unique and the experience is influenced by the physical presence in the exhibition space. Deproost plays with the interaction of the viewer. While approaching her work, more and more details emerge and our attention shifts from the edges of the image to the center and from foreground to depth; in between, new layers are continuously revealed.


2021 - Griet Bonne, Art historian