Project over/underexposed
Project over/underexposed
Project over/underexposed
Project over/underexposed

OVER/ONDERBELICHT


Over/Onderbelicht is een project waarbij onbruikbare negatieven gemonteerd worden tot een film. Omdat het formaat van de analoge camera’s  overeenstemt met het formaat waarop klassieke langspeelfilms worden gedraaid, namelijk 35 mm, is het vanuit een technisch oogpunt mogelijk deze film af te spelen. In realiteit zal de breekbaarheid van de versnipperde filmrol het onmogelijk maken de film in één keer af te spelen en zal bij de vertoning de rol zich opnieuw ontbinden tot  fragmenten van over- of onderbelichte negatieven. Deze fragiliteit en de omgang met toeval zijn kenmerkend voor het werk van Deproost.


 Over/Onderbelicht is een project van onbepaalde duur, dat bedoeld is pas éénmalig, na afloop van de artistieke carrière van  de kunstenares, te worden afgespeeld op een 35 mm-projector.


 

Lengte: nog onbepaald

Materiaal: negatieven  geassembleerd als 35mm-film

Aanvang beeldmateriaal: 2010

2014 -


OVER/UNDEREXPOSED


Over/underexposed is a project in which useless negatives are  mounted into a movie.  The format of the negatives correspond with the format of classical analog movie. That makes it from a technical point of view possible to play this constructed movie. In reality , the fragility of the  shredded film role makes it almost impossible to play this movie in one take. The movie will  dissolve again into fragments of over and underexposed negatives. This fragility and coincidence   are two important elements in het work of Deproost.


Over/underexposed is an ongoing project.  Designed to be shown only one time on a 35mm-projector, at the end of the artistic career of the artist. 


Length: Undefined

Material: negatives assembled as a 35mm-movie

First material from 2010

2014 -